Panda News from around the world

Shu Qing

Details

Locations

Name Shu Qing
Stud Number 480
Chinese Name
蜀庆
Names
Chuan Qing
Sex Female
Date of Birth 1999-Aug-
Date Died --
Mother Xin Xing Xin Xing 新星 253 1982-Aug- Female Chongqing Zoo Baoxing County
Father Chuan Chuan Chuan Chuan 川川 231 1980-Sep- 2010-Apr- Male SHANGHAI Baoxing County
Date Location Comment
1999-8-0 Chongqing Zoo Birth
2001-4-0 Chengdu Zoological Garden Transfer

Children

  • Image of Shu Yun
  • Image of Shu Xiang
  • Image of Shu Yun