Panda News from around the world

Zhen Xiao

Details

Locations

Name Zhen Xiao
Stud Number 630
Chinese Name
珍小
Names
Wu YiWu Shi YiWu Yi Ke
Sex Male
Date of Birth 2006-Aug-07
Date Died --
Mother Qi Zhen Qi Zhen 奇珍 490 1999-Sep- Female Chengdu Zoological Garden Chengdu Zoological Garden Mei Mei - #408 Ha Lan - #287
Father Unknown
Date Location Comment
2006-08-07 Chengdu Zoological Garden Birth