Panda News from around the world

Cheng Ji

Details

Locations

Name Cheng Ji
Stud Number 523
Chinese Name
成绩
Sex Female
Date of Birth 2000-Sep-12
Date Died --
Mother Cheng Cheng Cheng Cheng 297 1985-Sep-24 Female Chengdu Zoological Garden Chengdu Zoological Garden Mei Mei - #152 Qiang Qiang - #174
Father Ke Bi Ke Bi 386 -- Male Chengdu Zoological Garden Chengdu Zoological Garden Su Su - #312 Yue Yue - #343
Date Location Comment
2000-9-0 Chengdu Zoological Garden Birth
2002-1-0 Hangzhou Wild Animal Park Loan to
2004-2-0 Chengdu Zoological Garden Transfer

Children

  • Image of Ying Ying
  • Image of Ni Ni
  • Image of Cheng Da
  • Image of Liu Yi