Panda News from around the world

Yuan Yuan

Details

Locations

Name Yuan Yuan
Stud Number 488
Chinese Name
园园
Sex Male
Date of Birth 1999-Aug-23
Date Died --
Mother Yun Yun Yun Yun Yue YueYong Yong 245 1981-Sep- Female TIANJIN Baoxing County
Father Liang Liang Liang Liang 323 1986-Sep-17 2000-Feb- Male Beijing Zoological Gardens Beijing Zoological Gardens Dai Dai - #148 Lo Lo - #186
Date Location Comment
1999-8-0 Beijing Zoological Gardens Birth
2001-6-0 MOSCOW Loan to
2001-8-0 Beijing Zoological Gardens Transfer
2004-10-0 WOLONG Loan to

Children

  • Image of Jin Yi
  • Image of Wen Yu