Panda News from around the world

Gong Zhu

Details

Locations

Name Gong Zhu
Stud Number 477
Chinese Name
公主
Sex Female
Date of Birth 1998-Sep-11
Date Died --
Mother Tang Tang Tang Tang Number 21 446 1987-- 2010-Aug-22 Female Xiamen PINGWU
Father Da Di Da Di 394 -- Male Beijing Zoological Gardens WOLONG Dong Dong - #358 Pan Pan - #308
Date Location Comment
1998-9-0 WOLONG Birth
2001-3-0 Changsha Zoological Garden Loan to
2001-6-0 WOLONG Transfer
2008-07-21 CCRCGP Bifengxia Transfer

Children

  • Image of Jung Zhu
  • Image of Zhu Hai
  • Image of Panda # 201024