Panda News from around the world

Xi Xi

Details

Locations

Name Xi Xi
Stud Number 296
Chinese Name
Sex Female
Date of Birth 1985-Sep-
Date Died 1997-Jun-
Mother Nan Nan Nan Nan 180 1975-Jul- 1995-Nov- Female Chongqing Zoo NANPING
Father Qiang Qiang Qiang Qiang 174 1974-- 1988-May- Male Chengdu Zoological Garden Baishuijiang
Date Location Comment
1985-9-0 Chongqing Zoo Birth
1988-2-0 Calgary Zoo Loan to
1988-9-0 Chongqing Zoo Transfer
1997-6-0 Chongqing Zoo Death

Children

  • Image of Panda # 366
  • Image of Panda # 406
  • Image of Panda # 423
  • Image of Panda # 441