Panda News from around the world

Panda # 201108

Details

Locations

Name Panda # 201108
Stud Number 201108
Chinese Name
Sex Unknown
Date of Birth 2011-Jul-29
Date Died --
Mother Jin Zhu Jin Zhu Kou KouJing ZhuPing An 锦竹 437 1996-Aug-12 Female WOLONG CCRCGP Wolong Yong Ba - #397 Pan Pan - #308
Father Unknown
Date Location Comment
2011-07-29 WOLONG Birth